hero_bg

ss EBRO 1931 880 pk gebouwd bij machinefabriek & scheepswerf P.SMIT.JR
de EBRO is de laatste stoomsleper gebouwd voor L.SMIT & CO deze sleper uitgerust met een tripple expansie 3 clinder stoommachine heeft ook vele jaren de naam van SMIT & CO hooggehouden over alle wereldzeeŽn van 24-08-1939 tot
15-05-1940 deed zij dienst als B.V.38 bij de koninklijke marine zij vertrok op 17-05-1940 naar ENGELAND en was zij tijdens de tweede wereld oorlog in dienst van de geallieerden alwaar zij verbleef tot na de tweede wereld oorlog in 1948 werd de EBRO
omgebouwd tot oliestoker wat tien jaar heeft geduurd want in de winter van 1958 op 11 januarie is de EBRO bij een poging om het vrachtschip ss LINDEKERK een stranding te behoeden en is zelf op de banjaardsbank gestrand en verloren gegaan en waarbij
alle bemanningswleden zijn gered .
ssEBRO is na 28 jaar gelicht en daarna naar de slop gebracht daar restuareren geen zin meer zou hebben.

ms EBRO
ms EBRO
ms EBRO
TAKLIFT 4
ms EBRO
ms EBRO
ms EBRO
ms EBRO
ms EBRO
TAK LIFT 4-ms EBRO
ms EBRO
ms EBRO
ms EBRO

 

Copyright © 2009 www.sleeptros.com. All Rights Reserved