hero_bg

zwartezee 3
bouwjaar 1933 de te waterlating en de proefvaart

zwartezee 3 tijdens de nieuwbouw
zwartezee 3 tijdens de nieuwbouw

Het grote moment is aangekomen H.K.H prinses Juliana doopt de Zwartezee,en wenst haar een behouden vaart en thuis komst toe.

zwartezee4

Een moment voor de stapelloop,de vlag wappert reeds op de Poep.[KONT]

zwartezee 3 vlak voor de tewaterlating
zwartezee te water

Het m.s Zwartezee is in haar element op 02-06-1933

zwartezee te water

Een paar van de genodigden waaronder H.K.H prinses Juliana,
tijdens de eerste officiéle proeftocht.

zwartezee 3

Het m.s Zwartezee verlaat voor het eerst de rustige binnenwateren,en kiest het ruime sop voor een van haar proefvaarten.

zwartezee 3

Hier een moment waar de Zwartezee met al haar kracht het water van de Noordzee doorklieft.

zwartezee 3

De m.s Zwartezee voor de kust van Hoek van Holland.

zwartezee 3

De m.s Zwartezee na al haar proefnemingen die zij met goed gevolg heeft doorstaan.
En nu klaar is om te worden overgedragen aan l.Smit&Co.

zwartezee 3

De m.s Zwartezee is overgedragen aan L.Smit&Co
Hier brengt zij traditie getrouw en fles ouwe klare en de sigaren bij het lichtschip Maas.
en groet tevens de bemanning van de passagiers van de Johan van Oldenberneveldt.

zwartezee 3

De m.s Zwartezee bezig met de trek proef in het midden het bergingsvaartuig ss Freya,daar achter het ss Wittezee.

zwartezee 3

m.s Zwatrtezee 1933 4500pk
hier terug voor de haven van Maassluis na een geslaagde proefvaart.
En de overdracht aan L.Smit&cO,de Zwartezee is hier bezig slaags te komen.

zwartezee 3

ms Zwartezee hier weer afgemeerd aan de boeien bij Maassluis na de  proefvaart en de overdracht oktober 1933.
Zij was toen de serkste zeesleper te wereld met haar 4500pk.

zwartezee 3

 

Copyright © 2009 www.sleeptros.com. All Rights Reserved