hero_bg

instrumentcodering

meet of ingangs functie
1e letter

D: Dichtheid

E: Electrische grootheid

F: Debiet , Massa of volume stroom

G: afstand  , lengte ,stand

H: Handbediening

K: Tijd of Tijdprogamma

L: Niveau

M: Vochtgehalte

P:Druk

Q: Kwaliteit

R: Kernstraling

S: Snelheid , Frequentie

T: Temperatuur

V: Viscosieteit

W: Kracht , massa

N: Niet benoemd

O: Niet benoemd

X: Niet benoemd

Y: Niet benoemd

U: 2 of meer gelijkwaardige grootheden

van verschilende aard.

Aanvullende letters :

D :Verschil

F : Verhouding

J : Periodiek , Aftastend ( Scanning )

Q : Integrerend , Totalliserend

 

EEN TE HANTEREN VOLGORDE IS :

I-B-R-C-T-Q-U-S-Z-A

 

INDIEN  : er een I en een Rin een istrument aanwezig zijn ,alleen de R benoemen

verwerkingsfunctie
Volgende letters

A : Alarmerend

B : Toestand indicatie

C : automatisch,Regelend

E : Opnemer , Sensor

I : Aanwijzend

P : Proefaansluitpunt

Q : Tellend , Sommerend

R : Registrerend

S : Schakelend

T : Zendend

U : Meervoudige functie

V : Corrigerend orgaan

Y ; Rekenfunctie , Relais

Z ;  Noodingreep , Beveiligingsactie

N Is niet benoemd

V : Voor functies , waarin de tabel niet in voorziet

Bijvoorbeeeld een beeldbuis

3-TDT-6
Dit betekend dat de 3 voor unit nummer staat.
De 1e letter T voor temparatuur staat
De aanvullende letter D staat voor verschil
De volgende letter T staat voor zender
Het laatste nummer 6 staat voor instrument nummer .

 

Copyright © 2009 www.sleeptros.com. All Rights Reserved